Om Haugaland Kraft

HEADER_konsern_1

Om Haugaland Kraft

Haugaland Kraft ble etablert i 1998 ved at Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusjonerte. Haugaland Kraft sin hovedaktivitet er innen distribusjon av kraft, strømsalg og bredbåndstjenester. Selskapet har i tillegg eierandeler Sunnhordland Kraftlag AS som driver innen fornybar energi, hovedsakelig innen vannkraftproduksjon. Etter en omstrukturering av virksomheten i 2015 ble selskapet organisert som et konsern fra 1. januar 2016

Haugaland Kraft eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira, har ca 305 ansatte. Konsernet består av morselskap og 4 datterselskap. Disse er Haugaland Kraft Nett AS, Haugland Kraft Fiber AS, Haugaland Kraft Energi AS og Haugaland Næringspark AS.

Selskapenes kjerneområder er kraftdistribusjon, energiomsetning, bredbåndstjenester samt kommersialisering av nye tjenester knyttet til våre kjerneområder.