Aktivere HDMI

HDTV


Slik får du best tv-bilde

For optimal bildekvalitet, anbefaler vi bruk av en såkalt HDMI-kabel. Her gir vi deg oppskriften.

Tv-dekoderne fra Altibox leveres med HDMI- og SCART-utgang. Benytter du SCART-inngangen på tv-en behøver du ikke å gjøre endringer i videoppsettet. Men – dersom du benytter HDMI-utgangen for å få HD-signaler, krever dette at du gjør en liten endring i oppsettet av dekoderen.

Trinn for trinn

activate_hdmi

  1. Ta en omstart av den sorte tv-dekoderen ved å ta ut strømpluggen og sette den inn igjen.
  2. Når tv-dekoderen kommer til første prikk (gul), trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen. Du vil da komme inn i oppsettet for videoutgangen.
  3. Trykk OK-tasten for å komme inn i videomenyen.
  4. Trykk ”pil ned” for å komme til ”video output selection”, etterfulgt av OK.
  5. Benytt piltastene på fjernkontrollen for å velge riktig videoutgang. Her får du flere valg – du skal velge det nederste alternativet ”1080i”.
  6. Trykk OK for å aktivere valget.
  7. Trykk venstre piltast én gang, og piltast ned to ganger. Trykk på OK-knappen på EXIT i kolonnemenyen for å gå tilbake – og deretter OK igjen når du har valgt ”save and reboot” i menyen. Du avslutter da registreringen og tv-dekoderen vil starte på nytt.

Når dekoderen så starter opp igjen, vil den ha riktig videoinnstilling og sende signaler ut på HDMI-utgangen. Dersom tv-bildet ikke kommer opp, er årsaken mest sannsynlig at tv-en din ikke er kompatibelt med det valget du har tatt. I så fall kan du gjenta prosessen, men velg da et annet HDMI-format.

NB! Dette gjelder bare Motorola 1910 og Motorola 1960.