Teknisk informasjon

Teknisk informasjon

Nyttig informasjon som kan være nødvendig i oppsett av enkelte programvarer.

Din portal for bredbåndstjenester er: http://www.haugnett.no

Du skal ha mottatt et kundebrev med informasjon om kundenummer, og PIN-kode. Har du ikke fått brevet kan du generere ny kode her.

Våre DNS-servere
Disse kan benyttes i tilfeller der DNS ikke blir satt automatisk.

IPv4
Primær 92.220.228.70
Sekundær 109.247.114.4

IPv6
Primær 2a01:798:0:9002::70
Sekundær 2a01:798:0:8012::4

E-postservere
Innkommende (POP3): pop.altibox.no
Innkommende (IMAP): pop.altibox.no
Utgående (SMTP) Privatkunder: smtp.altibox.no
Utgående (SMTP) Bedriftkunder: smtp.ent.haugnett.no
Web-basert tilgang til e-post: http://mail.haugnett.no