Om Haugaland Kraft

Haugaland Kraft ble etablert i 1998 ved at Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusjonerte.

Selskapet skal ivareta kraftutbygging og distribusjon på Haugalandet og eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira.

Vi har 250 ansatte, 56.090 kunder og omsetter for kr 738 mill. på årsbasis.

Selskapets kjerneområder er kraftproduksjon, kraftdistribusjon, energiomsetning, bredbåndstjenester samt kommersialisering av nye energiformer.